Thử tài để biết kiến thức pháp luật Hôn nhân và Gia đình của bạn ở Level nào? (P.9)

Thời gian đăng: Lúc 1:10, ngày 05/10/2021

Chúc mừng bạn đã hoàn thành Level 8.

Level 9: Ly thân là việc chấm dứt quan hệ vợ chồng theo bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án. Đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

Thẻ:, , ,