Thuế giá trị gia tăng từ 10% giảm xuống 8%: Người dân lợi được bao nhiêu %?

Thời gian đăng: Lúc 22:54, ngày 10/02/2022

Theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP thuế suất thuế giá trị gia tăng nhiều mặt hàng giảm từ 10% xuống còn 8%, áp dụng từ ngày 01/02/2022 đến hết ngày 31/12/2022.

Nhiều người cho rằng việc giảm thuế suất thuế giá trị gia tăng từ 10% xuống còn 8% thì người dân được lợi 2%. Tuy nhiên, sự thật không phải là vậy. Cụ thể như sau:

Ví dụ: Mặt hàng A có giá là 100.000 đồng (chưa thuế giá trị gia tăng).

Trường hợp áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 10% thì người dân sẽ chi trả 110.000 đồng để mua mặt hàng A.

Trường hợp áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 8% thì người dân sẽ chi trả 108.000 đồng để mua mặt hàng A.

Như vậy, khi áp dụng thuế suất 8% thì người dân sẽ được giảm (108.000 – 110.000)/110.000 = 1,82%.

Thẻ:, , , , ,