Trả lời 9 câu hỏi này để biết hiện tại bạn học Luật có đúng cách hay chưa (P.4)

Thời gian đăng: Lúc 1:12, ngày 04/10/2021

Đáp án Câu hỏi 3 là A.

Khi học luật, chúng ta không chỉ đọc quy định mà còn phải tìm hiểu tại sao nhà làm luật lại quy định như vậy, quy định đó có phù hợp với thực tiễn hay chưa, nếu chưa thì cần chỉnh sửa như thế nào… Có như vậy, chúng ta mới hiểu đúng bản chất thật sự của vấn đề, nhớ kỹ quy định, cũng như góp ý cho cơ quan có thẩm quyền trong việc sửa đổi, bổ sung quy định đó cho phù hợp với thực tiễn (nếu hiện tại nó có điểm bất cập).

Câu hỏi 4. Khi gặp bài tập khó thì nên nhờ người khác (Luật sư, Admin các trang pháp luật…) giải giúp để tiết kiệm thời gian. Đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

Thẻ:, ,