Trả lời 9 câu hỏi này để biết hiện tại bạn học Luật có đúng cách hay chưa (P.5)

Thời gian đăng: Lúc 1:13, ngày 04/10/2021

Đáp án Câu hỏi 4 là B.

Khi gặp bài tập pháp luật khó thì trước tiên bạn phải tự suy nghĩ nhằm tìm ra hướng giải quyết, có thể trao đổi với bạn bè để từ đó tăng khả năng tư duy, suy luận, hiểu được bản chất của vấn đề. Việc nhờ người khác giải giúp chỉ nên sử dụng ở trường hợp “bất đắc dĩ”, nếu quá lạm dụng việc này bạn sẽ trở thành người lười biếng, không có tư duy độc lập, về lâu dài sẽ không phù hợp với việc học/theo nghề luật.

Câu hỏi 5. Ở Tòa án hai bên tranh luận với nhau là tranh luận về cách hiểu điều luật đó như thế nào. Đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

Thẻ:, ,