Trả lời 9 câu hỏi này để biết hiện tại bạn học Luật có đúng cách hay chưa (P.6)

Thời gian đăng: Lúc 1:14, ngày 04/10/2021

Đáp án Câu hỏi 5 là B.

Về nguyên tắc, quy định của pháp luật là tường minh, một nghĩa, áp dụng trực tiếp được nên họ sẽ không tranh luận việc điều luật đó được hiểu như thế nào. Ở đây ý nghĩa của điều luật là tĩnh, họ tranh luận ở việc sự vật, hiện tượng thực tế cần phải áp dụng điều luật nào. Ví dụ: Với hành vi thực tế của A khi cướp tài sản của B, thì họ sẽ tranh luận hành vi đó nên áp dụng Điều 168 Bộ luật Hình sự về Tội cướp tài sản hay Điều 171 Bộ luật Hình sự về Tội cướp giật tài sản…

Câu hỏi 6. Có quan điểm cho rằng “Nếu pháp luật rõ ràng, không rắc rối, chồng chéo giữa các quy định với nhau thì luật sư sẽ thất nghiệp”. Đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

Thẻ:, ,