Trả lời 9 câu hỏi này để biết hiện tại bạn học Luật có đúng cách hay chưa (P.7)

Thời gian đăng: Lúc 1:15, ngày 04/10/2021

Đáp án Câu hỏi 6 là B.

Quan điểm “Nếu pháp luật rõ ràng, không rắc rối, chồng chéo giữa các quy định với nhau thì luật sư sẽ thất nghiệp” là hoàn toàn sai lầm. Bởi lẽ, pháp luật càng rõ ràng, không rắc rối, chồng chéo giữa các quy định với nhau thì luật sư sẽ thuận lợi hơn trong việc tư vấn, hỗ trợ, làm dịch vụ cho khách hàng (thực tế cho thấy ở các nước có nền pháp luật tốt thì nghề luật sư phát triển mạnh và ngược lại). Đồng thời, luật sư hành nghề không phải dựa vào việc pháp luật quy định không rõ ràng, rắc rối, chồng chéo mà là nghiên cứu xem sự vật, hiện tượng thực tế đó cần phải áp dụng quy định nào (xem lại Đáp án Câu hỏi 5).

Câu hỏi 7. Khi đọc quy định của pháp luật thì chỉ cần xem nội dung chính, không cần thiết phải nghiên cứu kỹ về đối tượng áp dụng, phạm vi điều chỉnh. Đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

Thẻ:, ,