Trường hợp nào được hưởng trợ cấp mất việc?

Thời gian đăng: Lúc 7:10, ngày 30/10/2021

Hỏi: Theo quy định của pháp luật, trường hợp nào người lao động được hưởng trợ cấp mất việc?

Đáp: Căn cứ Điều 47 Bộ luật Lao động năm 2019, về trợ cấp mất việc được quy định như sau:

Thứ nhất, người sử dụng lao động trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động đã làm việc thường xuyên cho mình từ đủ 12 tháng trở lên mà bị mất việc làm theo quy định tại khoản 11 Điều 34 của Bộ luật Lao động năm 2019, cứ mỗi năm làm việc trả 1 tháng tiền lương nhưng ít nhất bằng 2 tháng tiền lương.

Thứ hai, thời gian làm việc để tính trợ cấp mất việc làm là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm.

Thứ ba, tiền lương để tính trợ cấp mất việc làm là tiền lương bình quân của 6 tháng liền kề theo hợp đồng lao động trước khi người lao động mất việc làm.

Thẻ:, , , ,