1. Mô tả công việc THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có 220 nhân viên trẻ, tận tâm, và với hơn 2.500.000 (Hai triệu năm trăm ngàn) khách hàng là các Luật Sư, Thẩm Phán, Viên Chức, Doanh Nhân,… Nhằm: Tăng cường chất lượng sản phẩm và các trang liên kết. HoànXem thêm