Sau đây là danh sách Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn (đang còn hiệu lực thi hành): Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 2016 Nghị định 134/2016/NĐ-CP Nghị định 18/2021/NĐ-CP Quyết định 36/2016/QĐ-TTg Quyết định 45/2017/QĐ-TTg BàiXem thêm