Căn cứ Quyết định 128-QĐ/TW ngày 14/12/2004 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Nghị quyết 730/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 30/9/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Nghị định 38/2019/NĐ-CP của Chính phủ, tiền lương của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước,Xem thêm