Hỏi: Theo quy định của pháp luật hiện hành, trường hợp nào ‘có nhiều tiền’ sẽ được giảm chế tài từ pháp luật? Đáp: Căn cứ khoản 1 Điều 9 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, trường hợp người vi phạm hành chính tự nguyện khắc phụcXem thêm