Theo Điều 18 Nghị định 93/2021/NĐ-CP, việc phân phối, sử dụng nguồn đóng góp tự nguyện do cá nhân kêu gọi phải đảm bảo các yêu cầu sau đây: >> Đã có Nghị định 93/2021/NĐ-CP về kêu gọi và sử dụng tiền từ thiện >> Hình phạt nào với ngườiXem thêm

Hỏi: Trường hợp người nào đó đứng ra kêu gọi người dân ủng hộ tiền cho đồng bào gặp hoàn cảnh khó khăn nhưng họ lại ‘ăn chặn’ số tiền từ thiện lên đến hàng tỉ đồng thì sẽ đối mặt với hình phạt nào từ pháp luật? Đáp: NếuXem thêm