Bảng giá đăng bài tại TÀI LIỆU LUẬT PRO

Thời gian đăng: Lúc 15:15, ngày 30/10/2021

Để việc kinh doanh hàng hóa, dịch vụ của quý khách hàng ngày một thuận lợi và phát triển bền vững, từ ngày 01/11/2021, TÀI LIỆU LUẬT PRO sẽ hỗ trợ quý khách đăng bài giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của mình trên các nền tản của TÀI LIỆU LUẬT PRO với mức giá ưu đãi như sau:

I. Đăng tại Fanpage Tài Liệu Luật Pro

1. Đối với sản phẩm, dịch vụ thông thường

 • 2 triệu đồng/bài.
 • 3,8 triệu đồng/2 bài.
 • 5,4 triệu đồng/3 bài.
 • 6,4 triệu đồng/4 bài.
 • Giá tăng thêm cho mỗi bài nếu Ghim đầu trang 7 ngày là 4,8 triệu đồng; 14 ngày là 8 triệu đồng.

2. Đối với các sản phẩm liên quan đến học tập, pháp luật

Giảm 50% so với mức giá tại mục I.1 nêu trên. Cụ thể như sau:

 • 1 triệu đồng/bài.
 • 1,9 triệu đồng/2 bài.
 • 2,7 triệu đồng/3 bài.
 • 3,2 triệu đồng/4 bài.
 • Giá tăng thêm cho mỗi bài nếu Ghim đầu trang 7 ngày là 2,4 triệu đồng; 14 ngày là 4 triệu đồng.

II. Đăng tại website TaiLieuLuatPro.Com

1. Đối với sản phẩm, dịch vụ thông thường

 • 4 triệu đồng/bài.
 • 7,6 triệu đồng/2 bài.
 • 10,8 triệu đồng/3 bài.
 • 12,8 triệu đồng/4 bài.

Được ưu đãi thêm (không tốn phí) hiện trên trang chủ ít nhất 24 giờ và được đăng tại Fanpage Tài Liệu Luật Pro

2. Đối với các sản phẩm liên quan đến học tập, pháp luật

Giảm 50% so với mức giá tại mục II.1 nêu trên. Cụ thể như sau:

  • 2 triệu đồng/bài.
  • 3,8 triệu đồng/2 bài.
  • 5,4 triệu đồng/3 bài.
  • 6,4 triệu đồng/4 bài.

Được ưu đãi thêm (không tốn phí) hiện trên trang chủ ít nhất 24 giờ và được đăng tại Fanpage Tài Liệu Luật Pro

III. Giá hỗ trợ trong thời gian còn dịch bệnh Covid-19

Nhằm hỗ trợ quý khách hàng vượt qua khó khăn do dịch bệnh Covid-19 nên trong thời gian Việt Nam còn dịch bệnh Covid-19 TÀI LIỆU LUẬT PRO sẽ GIẢM 50% SO VỚI MỨC GIÁ TẠI MỤC I VÀ MỤC II.

Thẻ:, , ,