Cách quy đổi lãi suất 20%/năm sang lãi suất theo tháng, ngày

Thời gian đăng: Lúc 21:10, ngày 15/10/2021

Theo khoản 1 Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015, trường hợp các bên có thỏa thuận về lãi suất trong hợp đồng vay dân sự thì lãi suất theo thỏa thuận không được vượt quá 20%/năm của khoản tiền vay, trừ trường hợp luật khác có liên quan quy định khác.

Thực tế, nhiều người cho người khác vay thì áp dụng mức lãi suất là 1.6667%/tháng (20% chia cho 12 tháng), 0.0547%/ngày (20% chia cho 365 ngày). Tuy nhiên, việc xác định mức lãi suất cho vay theo tháng, ngày như trên là không đúng quy định của pháp luật (cao hơn mức lãi suất 20%/năm).

Căn cứ Điều 146 Bộ luật Dân sự năm 2015 (một năm bằng 12 tháng, 365 ngày) và cách tính lãi kép (lãi chu kỳ sau tính trên tổng tiền gốc và lãi của các chu kỳ trước) thì với mức lãi suất 20%/năm quy đổi ra lãi suất theo tháng, ngày như sau:

= 1.531%/tháng

= 0.050%/ngày

Xem chi tiết Bài tập về lãi suất cho vay, thoạt đầu tưởng dễ nhưng nhiều người làm sai, tại đây có nêu cụ thể cách tính lãi kép.

Do đó, để lãi suất trong hợp đồng vay dân sự đảm bảo đúng quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015 thì mức tối đa là 1.531%/tháng, 0.050%/ngày.

Thẻ:, , , ,