Cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp đại học ngành Luật là như thế nào?

Thời gian đăng: Lúc 0:01, ngày 04/10/2021

Giải đáp cho Thắc mắc 1 như sau: Sau khi tốt nghiệp đại học ngành Luật bạn có thể làm việc trong các cơ quan Nhà nước (như là trong Tòa án, Viện kiểm sát,…) hoặc doanh nghiệp ngoài Nhà nước (như là pháp chế doanh nghiệp, công ty Luật, văn phòng Luật sư…). Thực tế, hiện nay nhu cầu về pháp lý đối với các doanh nghiệp (trong nước và nước ngoài) rất lớn. Do đó, sau khi tốt nghiệp đại học ngành Luật thì cơ hội có được việc làm tốt là rất cao (ngoại trừ năng lực của bạn kém, không đáp ứng được nhu cầu của thị trường).

Thắc mắc 2. Tiền lương của Cử nhân Luật sẽ như thế nào?

Thẻ:, , , , ,