Danh sách văn bản bắt đầu có hiệu lực từ ngày 02 đến ngày 10/4/2022

Thời gian đăng: Lúc 13:54, ngày 03/04/2022

TÀI LIỆU LUẬT PRO cập nhật danh sách tất cả văn bản pháp luật do cơ quan Trung ương ban hành bắt đầu có hiệu lực từ ngày 02 đến ngày 10/4/2022 để quý thành viên thuận tiện theo dõi.

  1. Nghị quyết 15/2022/UBTVQH15 quy định về việc sử dụng chuyên gia của Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội (có hiệu lực từ ngày 02/4/2022).
  2. Thông tư 05/2022/TT-BCT quy định về Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành (có hiệu lực từ ngày 04/4/2022).
  3. Thông tư liên tịch 01/2022/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP-BLĐTBXH quy định về phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm các vụ án xâm hại tình dục người dưới 18 tuổi do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao – Chánh án Tòa án nhân dân tối cao – Bộ trưởng Bộ Công an – Bộ trưởng Bộ Quốc phòng – Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành (có hiệu lực từ ngày 05/4/2022).
  4. Thông tư 12/2022/TT-BTC về hướng dẫn nội dung và mức chi từ ngân sách Nhà nước để thực hiện nhiệm vụ xúc tiến, quảng bá và hỗ trợ phát triển du lịch của Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành (có hiệu lực từ ngày 09/4/2022).
  5. Nghị định 18/2022/NĐ-CP về nghi lễ đối ngoại (có hiệu lực từ ngày 10/4/2022).

Thẻ:,