Danh sách văn bản bắt đầu có hiệu lực từ ngày 20/11/2021

Thời gian đăng: Lúc 9:04, ngày 20/11/2021

TÀI LIỆU LUẬT PRO cập nhật danh sách tất cả văn bản pháp luật do cơ quan Trung ương ban hành bắt đầu có hiệu lực từ ngày 20/11/2021 để quý thành viên thuận tiện theo dõi.
>> Cần tuyển gấp hàng loạt Sinh viên Luật thực tập (chế độ phúc lợi tốt)
>> 9 vi phạm khi dùng Facebook, Youtube, Tiktok, Twitter sẽ bị phạt tiền
>> 13 bí quyết để việc học Luật trở nên đơn giản và hiệu quả hơn
>> Bản sao y có thời hạn bao lâu?

1. Thông tư 03/2021/TT-TTCP quy định chi tiết danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác tại Thanh tra Chính phủ và vị trí công tác trong lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng tại chính quyền địa phương

2. Thông tư 15/2021/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 16/2012/TT-NHNN hướng dẫn Nghị định 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

3. Thông tư 83/2021/TT-BTC hướng dẫn quản lý kinh phí tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

4. Thông tư 84/2021/TT-BTC sửa đổi Thông tư 75/2019/TT-BTC quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách Nhà nước thực hiện hoạt động khuyến nông do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

5. Thông tư 86/2021/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 147/2020/NĐ-CP quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

6. Thông tư 129/2021/TT-BQP về Quy trình quản lý chất lượng trong điều tra, khảo sát và rà phá bom mìn vật nổ do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

7. Thông tư 89/2021/TT-BCA sửa đổi Thông tư 14/2018/TT-BCA quy định về mẫu, quản lý và sử dụng Giấy Bảo vệ đặc biệt của lực lượng Cảnh vệ do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

8. Quyết định 1700/QĐ-NHNN ngày 28/10/2021 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực hoạt động ngoại hối thực hiện tại bộ phận Một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Thẻ:, ,