Danh sách văn bản bắt đầu có hiệu lực từ ngày 21/01/2022

Thời gian đăng: Lúc 1:10, ngày 21/01/2022

TÀI LIỆU LUẬT PRO cập nhật danh sách tất cả văn bản pháp luật do cơ quan Trung ương ban hành bắt đầu có hiệu lực từ ngày 21/01/2022 để quý thành viên thuận tiện theo dõi.

1. Quyết định 238/QĐ-BNN-BVTV ngày 19/01/222 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bảo vệ thực vật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Quyết định 5085/QĐ-BNN-BVTV ngày 28/12/2021 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bảo vệ thực vật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

3. Thông tư 35/2021/TT-BGDĐT quy định về việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng tài liệu giảng dạy, giáo trình giáo dục đại học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

4. Thông tư 15/2021/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư 05/2015/TT-BNNPTNT quy định về trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật và Thông tư 33/2014/TT-BNNPTNT quy định trình tự, thủ tục kiểm dịch thực vật nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh và sau nhập khẩu vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

5. Nghị định 106/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Biên phòng Việt Nam

Thẻ:,