Luyện thi THPT Quốc gia năm 2022 môn Giáo dục Công dân (P.3)

Thời gian đăng: Lúc 20:28, ngày 03/10/2021

Chúc mừng bạn đã trả lời đúng Câu 2.

Câu 3.Theo quy định của pháp luật, công dân không được thực hiện quyền bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp khi đang

A.tham gia công tác biệt phái

B.bí mật theo dõi nhân chứng

C.thực hiện cách li y tế

D.chấp hành hình phạt tù

Thẻ:, , , , , , , , , , ,