Luyện thi THPT Quốc gia năm 2022 môn Giáo dục Công dân (P.32)

Thời gian đăng: Lúc 20:42, ngày 03/10/2021

Chúc mừng bạn đã trả lời đúng Câu 31.

Câu 32. Chính quyền địa phương R thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về việc thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế và chia sẻ kinh nghiệm phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho người dân. Chính quyền địa phương R đã tạo điều kiện để công dân hưởng quyền được phát triển ở nội dung nào sau đây?

A.chủ động đầu cơ nhu yếu phẩm

B.được cung cấp thông tin

C.bảo mật nguồn dữ liệu

D.đẩy lùi mọi bệnh tật hiểm nghèo

Thẻ:, , , , , , , , , , ,