Luyện thi THPT Quốc gia năm 2022 môn Giáo dục Công dân (P.35)

Thời gian đăng: Lúc 20:43, ngày 03/10/2021

Chúc mừng bạn đã trả lời đúng Câu 34.

Câu 35. Nghi ngờ anh V tổ chức cho người nhập cảnh trái phép, ông M là công an viên đã đến nhà anh đưa giấy triệu tập, sau đó cùng anh V về trụ sở công an để lấy lời khai. Mặc dù anh V đã cung cấp bằng chứng ngoại phạm nhưng ông M vẫn ép buộc anh V phải ở lại trụ sở hai ngày để phục vụ công tác điều tra. Ông M đã vi phạm quyền nào sau đây của công dân?

A.được pháp luật bảo vệ về thông tin

B.bất khả xâm phạm về thân thể

C.bất khả xâm phạm về chỗ ở

D.được pháp luật bảo vệ về danh tính

Thẻ:, , , , , , , , , , ,