Luyện thi THPT Quốc gia năm 2022 môn Giáo dục Công dân (P.36)

Thời gian đăng: Lúc 20:44, ngày 03/10/2021

Chúc mừng bạn đã trả lời đúng Câu 35.

Câu 36. Các anh N, X, G cùng làm việc tại một công trường. Mặc dù bị bà Y ép giá, anh G vẫn kí hợp đồng thuê ngôi nhà bỏ không của bà Y trong thời hạn hai năm làm nơi ở. Tại đây, anh G bí mật tổ chức kinh doanh thể thao qua mạng và đồng thời nhận cá độ của nhiều người với tổng số tiền là 1 tỉ đồng. Nghe anh G tư vấn, anh N lấy lí do phải chữa bệnh để vay 150 triệu đồng của anh X rồi dùng số tiền này cá độ bóng đá và bị thua. Liên tục bị anh N tránh mặt với mục đích trốn nợ, anh X đã tạt sơn làm bẩn tường nhà anh N. Trong khi đó, do quá bạn ba tháng mà không nhận được tiền cho thuê nhà, cũng như không liên lạc được với anh G, bà Y đã làm đơn tố cáo. Những ai sau đây phải chịu trách nhiệm hình sự vừa chịu trách nhiệm dân sự?

A.anh N và anh X

B.anh N và anh G

C.anh G, anh N và anh X

D.anh G, anh X và bà Y

Thẻ:, , , , , , , , , , ,