Luyện thi THPT Quốc gia năm 2022 môn Giáo dục Công dân (P.9)

Thời gian đăng: Lúc 20:31, ngày 03/10/2021

Chúc mừng bạn đã trả lời đúng Câu 8.

Câu 9. Theo quy định của pháp luật, việc khám xét chỗ ở của công dân được tiến hành khi có căn cứ khẳng định chỗ ở của người đó có

A.di chúc thừa kế tài sản

B.hồ sơ gia phả của dòng họ

C.tài liệu liên quan đến vụ án

D.hình ảnh di chỉ khảo cổ

Thẻ:, , , , , , , , , , ,