Mức đóng bảo hiểm y tế theo hộ gia đình

Thời gian đăng: Lúc 0:33, ngày 04/10/2021

Căn cứ điểm e khoản 1 Điều 7 Nghị định 146/2018/NĐ-CP, mức đóng bảo hiểm y tế theo hộ gia đình hằng tháng được quy định như sau:

Người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở; người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất; từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.

Việc giảm trừ mức đóng bảo hiểm y tế theo quy định này được thực hiện khi các thành viên tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình cùng tham gia trong năm tài chính.

>> Việc Làm Ngành Luật
>> Cần tuyển gấp hàng loạt Sinh viên Luật thực tập (chế độ phúc lợi tốt)
>> Hiện có hơn 143.000 văn bản còn hiệu lực, nhưng bạn chỉ cần biết nội dung này là đủ
>> Toàn bộ các Tiện ích miễn phí của TÀI LIỆU LUẬT PRO

Căn cứ khoản 2 Điều 3 Nghị định 38/2019/NĐ-CP, mức lương cơ sở hiện nay là 1.490.000 đồng/tháng. Do đó, mức đóng bảo hiểm y tế theo hộ gia đình hằng tháng hiện nay như sau:

– Người thứ nhất là: 67.050 đồng

– Người thứ hai là: 46.935 đồng

– Người thứ ba là: 40.230 đồng

– Người thứ tư là: 33.525 đồng

– Kể từ người thứ năm trở đi là: 26.820 đồng.

Thẻ:, , ,