Nghị định 144/2021/NĐ-CP: Xúc phạm danh dự thành viên gia đình bị phạt đến 20 triệu đồng

Thời gian đăng: Lúc 20:56, ngày 05/01/2022

Ngày 31/12/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 144/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Căn cứ Điều 54 Nghị định 144/2021/NĐ-CP, hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm của thành viên gia đình sẽ bị xử phạt như sau:

Thứ nhất, phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với hành vi lăng mạ, chì chiết, xúc phạm danh dự, nhân phẩm thành viên gia đình. Đồng thời, buộc xin lỗi công khai khi nạn nhân có yêu cầu.

Thứ hai, phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng và buộc xin lỗi công khai khi nạn nhân có yêu cầu đối với một trong những hành vi sau đây:

  • Tiết lộ hoặc phát tán tư liệu, tài liệu thuộc bí mật đời tư của thành viên gia đình nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm.
  • Phổ biến, phát tán tờ rơi, bài viết, hình ảnh nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm của nạn nhân.

Đồng thời, buộc thu hồi tư liệu, tài liệu, tờ rơi, bài viết, hình ảnh đối với hành vi quy định nêu trên.

  • Sử dụng các phương tiện thông tin nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm thành viên gia đình.

Như vậy, mức phạt mới này đã tăng mạnh so với quy định trước đây tại 51 Nghị định 167/2013/NĐ-CP (chỉ phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1,5 triệu đồng).

Nghị định 144/2021/NĐ-CP bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022.

Thẻ:, ,