Phân biệt rõ ràng giữa Giới và Giới tính

Thời gian đăng: Lúc 21:34, ngày 14/10/2021

Không ít người nhầm lẫn giữa Giới Giới tính, họ nghĩ chúng là một, tuy nhiên đó là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.

Theo Điều 5 của Luật Bình đẳng giới năm 2006, khái niệm “Giới tính” và “Giới” được hiểu như sau: “Giới tính” là khái niệm chỉ các đặc điểm sinh học của nam, nữ; “Giới” là khái niệm chỉ đặc điểm, vị trí, vai trò của nam và nữ trong tất cả các mối quan hệ xã hội.

Căn cứ Quyết định 5859/QĐ-BYT ngày 18/12/2019 của Bộ Y tế, khái niệm Giới và Giới tính giúp ta phân biệt đặc điểm của phụ nữ và nam giới để hiểu rõ thực chất và cơ chế hình thành các đặc điểm đó. Sự khác nhau giữa “Giới tính” và “Giới”được thể hiện qua các nội dung sau:

Giới tính là khái niệm chỉ sự khác biệt giữa nam và nữ về phương diện sinh học, có sẵn từ khi sinh ra, đồng nhất và không biến đổi (trừ trường hợp có sự can thiệp của y học). Ví dụ nam giới có thể làm thụ thai, phụ nữ có thể sinh con và cho con bú.

Giới không mang tính bẩm sinh mà được hình thành trong quá trình sống, học tập của con người từ khi còn nhỏ đến lúc trưởng thành. Nói cách khác, giới được thể hiện thông qua các hành vi được hình thành từ sự dạy dỗ và thu nhận từ gia đình, cộng đồng và xã hội, là vị trí, vai trò của nam và nữ mà xã hội mong muốn, kỳ vọng ở phụ nữ và nam giới liên quan đến các đặc điểm và năng lực nhằm xác định thế nào là một người nam giới hay một phụ nữ (hoặc trẻ em trai, trẻ em gái) trong một xã hội hay một nền văn hóa nhất định. Ví dụ: phụ nữ làm nội trợ, thêu thùa, chăm sóc con cái, nam giới xây dựng nhà cửa, làm kinh tế, chính trị,… Những hành vi này không phải là hành vi hay kỹ năng bẩm sinh mà do họ được xã hội, gia đình, cộng đồng dạy dỗ để làm việc đó vì xã hội cho rằng như vậy là phù hợp với thiên chức phụ nữ hoặc nam giới.

Sau đây là sự khác nhau giữa Giới tínhGiới:

  1. Giới tính_đặc điểm sinh học khác nhau giữa nam và nữ (sinh ra đã có). Giới_cách ứng xử, vai trò, hành vi mà xã hội mong đợi ở nam và nữ (không phải sinh ra đã có mà là một quá trình hình thành bởi xã hội).
  2. Giới tính_con người sinh ra đã thuộc về một giới tính nhất định và không thay đổi theo thời gian. Giới_con người được dạy và phải học về các vai trò giới trong quá trình trưởng thành, giao tiếp xã hội. Điều này có thể thay đổi theo thời gian.
  3. Giới tính_của một người ở nơi nào cũng vậy. Giới_và vai trò giới khác nhau theo phong tục tập quán, theo vùng và thời gian.
  4. Giới tính_khó hoặc không thay đổi được. Giới_có thể thay đổi theo thời gian.

Thẻ:, , , ,