Sự khác biệt giữa ‘không chịu thuế’ với ‘thuế suất 0%’

Thời gian đăng: Lúc 22:47, ngày 14/10/2021

Nhiều người cho rằng hàng hóa, dịch vụ ‘không chịu thuế’ giá trị gia tăng cũng giống như việc chịu ‘thuế suất 0%’, bởi cả hai đều không phải đóng thuế.

Tuy nhiên, nó là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau và có sự tác động không giống nhau đối với cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ. Cụ thể như sau:

Thứ nhất, ‘không chịu thuế’ được quy định tại Điều 5 của Luật Thuế giá trị gia tăng; ‘thuế suất 0%’ được quy định tại Điều 8 của Luật Thuế giá trị gia tăng.

Thứ hai, ‘không chịu thuế’ là các đối tượng không thuộc diện chịu thuế giá trị gia tăng theo quy định; ‘thuế suất 0%’ là các đối tượng vẫn thuộc diện chịu thuế giá trị gia tăng nhưng được hưởng mức thuế suất ưu đãi là 0%.

Thứ ba, ‘không chịu thuế’ thì cá nhân, tổ chức không có trách nhiệm kê khai thuế; ‘thuế suất 0%’ vẫn phải kê khai thuế bình thường.

Thứ tư, ‘không chịu thuế’ thì cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không được khấu trừ và hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào; ‘thuế suất 0%’ thì cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ được khấu trừ và hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào theo quy định.

Thẻ:, , , , ,