Thủ tướng với Chánh án TAND tối cao, ai lớn hơn?

Thời gian đăng: Lúc 11:33, ngày 09/02/2022

Thời gian gần đây, nhiều thành viên thắc mắc, giữa Thủ tướng Chính phủ với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao thì chức nào lớn hơn?

>> Luật Tổ chức Tòa án nhân dân và các văn bản hướng dẫn thi hành
>> Luật Tổ chức Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành
>> 4 bước đơn giản để tìm điểm mới trong văn bản pháp luật

Bởi lẽ, thành viên của TÀI LIỆU LUẬT PRO là những người học luật, nghiên cứu pháp luật, tìm hiểu pháp luật do đó chúng tôi xin phép gợi ý đáp án như sau:

Thứ nhất, căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015 và Luật Tổ chức Tòa án năm 2014, cả Thủ tướng Chính phủ và Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đều do Quốc hội bầu và chịu trách nhiệm trước Quốc hội (Thủ tướng Chính phủ không có quyền chỉ đạo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và ngược lại).

Thứ hai, về mặt Đảng, hiện nay đồng chí Thủ tướng Chính phủ và đồng chí Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đều là Ủy viên Bộ Chính trị.

Chắc rằng, với những gợi ý nêu trên, các bạn đã tìm ra được đáp án cho thắc mắc của mình rồi nhỉ!

Thẻ:, , , ,