Tiền lương Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng năm 2021

Thời gian đăng: Lúc 20:19, ngày 09/10/2021

Căn cứ Quyết định 128-QĐ/TW ngày 14/12/2004 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Nghị quyết 730/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 30/9/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Nghị định 38/2019/NĐ-CP của Chính phủ, tiền lương của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ và một số chức danh lãnh đạo khác như sau:

>> Việc Làm Ngành Luật

>> Cần tuyển gấp hàng loạt Sinh viên Luật thực tập (chế độ phúc lợi tốt)

>> Hiện có hơn 143.000 văn bản còn hiệu lực, nhưng bạn chỉ cần biết nội dung này là đủ

>> Toàn bộ các Tiện ích miễn phí của TÀI LIỆU LUẬT PRO

>> Trắc nghiệm Pháp luật từ A đến Z (có đáp án)

1. Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam: 19.370.000 đồng/tháng.

2. Chủ tịch nước: 19.370.000 đồng/tháng.

3. Chủ tịch Quốc hội: 18.625.000 đồng/tháng.

4. Thủ tướng Chính phủ: 18.625.000 đồng/tháng.

5. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư: 17.880.000 đồng/tháng.

6. Phó Chủ tịch nước: Bậc 1 là: 16.539.000 đồng/tháng; Bậc 2 là: 17.433.000 đồng/tháng.

7. Phó Chủ tịch Quốc hội: Bậc 1 là: 15.496.000 đồng/tháng; Bậc 2 là: 16.390.000 đồng/tháng.

8. Phó Thủ tướng Chính phủ: Bậc 1 là: 15.496.000 đồng/tháng; Bậc 2 là: 16.390.000 đồng/tháng.

Thẻ:, , , , ,