Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các văn bản hướng dẫn thi hành

Thời gian đăng: Lúc 23:30, ngày 23/10/2021

Sau đây là danh sách Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn (đang còn hiệu lực thi hành):

>> Cẩm nang pháp lý để xử trí khi bị Cảnh sát giao thông dừng xe

>> Cơ hội việc làm, tiền lương với Cử nhân Luật

>> Thử tài để biết kiến thức pháp luật Hình sự của bạn ở Level nào?

>> Thử tài để biết kiến thức pháp luật Hôn nhân và Gia đình của bạn ở Level nào?

  1. Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010
  2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018 (sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010)
  3. Nghị định 98/2020/NĐ-CP
  4. Quyết định 02/2012/QĐ-TTg
  5. Nghị định 99/2011/NĐ-CP

Thẻ:,