Luật cán bộ, công chức và các văn bản hướng dẫn thi hành

Thời gian đăng: Lúc 8:07, ngày 24/10/2021

Sau đây là danh sách Luật cán bộ, công chức và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn (đang còn hiệu lực thi hành):

>> Cẩm nang pháp lý để xử trí khi bị Cảnh sát giao thông dừng xe

>> Cơ hội việc làm, tiền lương với Cử nhân Luật

>> Thử tài để biết kiến thức pháp luật Hình sự của bạn ở Level nào?

>> Thử tài để biết kiến thức pháp luật Hôn nhân và Gia đình của bạn ở Level nào?

 1. Luật cán bộ, công chức năm 2008
 2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và luật viên chức năm 2019
 3. Nghị định 138/2020/NĐ-CP
 4. Nghị định 112/2020/NĐ-CP
 5. Nghị định 90/2020/NĐ-CP
 6. Nghị định 62/2020/NĐ-CP
 7. Nghị định 34/2019/NĐ-CP
 8. Nghị định 161/2018/NĐ-CP
 9. Nghị định 46/2010/NĐ-CP
 10. Nghị định 06/2010/NĐ-CP
 11. Nghị định 92/2009/NĐ-CP

Thẻ:, , , ,