Luật Phòng, chống ma túy và các văn bản hướng dẫn thi hành

Thời gian đăng: Lúc 10:57, ngày 08/12/2021

Sau đây là danh sách Luật Phòng, chống ma túy và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn (đang còn hiệu lực thi hành):

  1. Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 (Có hiệu lực từ ngày 01/01/2022)
  2. Nghị định 105/2021/NĐ-CP
  3. Thông tư 18/2021/TT-BYT

Thẻ:, , ,