Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) và các văn bản hướng dẫn thi hành

Thời gian đăng: Lúc 22:37, ngày 25/10/2021

Sau đây là danh sách Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn (đang còn hiệu lực thi hành):

 1. Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) năm 2006
 2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) năm 2020
 3. Thông tư 09/2021/TT-BYT
 4. Nghị định 20/2021/NĐ-CP
 5. Nghị định 117/2020/NĐ-CP
 6. Thông tư 02/2020/TT-BYT
 7. Thông tư 01/2015/TT-BYT
 8. Thông tư 09/2012/TT-BYT
 9. Thông tư 06/2012/TT-BYT
 10. Thông tư 33/2011/TT-BYT
 11. Thông tư liên tịch 20/2010-TTLT-BTTTT-BYT
 12. Quyết định 96/2007/QĐ-TTg
 13. Nghị định 108/2007/NĐ-CP

Thẻ:,