Luật Việc làm và các văn bản hướng dẫn thi hành

Thời gian đăng: Lúc 23:01, ngày 22/10/2021

Sau đây là danh sách Luật Việc làm và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn (đang còn hiệu lực thi hành):

>> Cơ hội việc làm, tiền lương với Cử nhân Luật
>> Trắc nghiệm Pháp luật từ A đến Z (có đáp án)
>> 5 nhầm lẫn về tốc độ khi lái xe
>> Đã có Nghị định 93/2021/NĐ-CP về kêu gọi và sử dụng tiền từ thiện

 1. Luật Việc làm năm 2013
 2. Quyết định 17/2021/QĐ-TTg
 3. Nghị định 23/2021/NĐ-CP
 4. Nghị định 61/2020/NĐ-CP
 5. Nghị định 74/2019/NĐ-CP
 6. Nghị định 140/2018/NĐ-CP
 7. Nghị định 30/2016/NĐ-CP
 8. Thông tư 56/2015/TT-BLĐTBXH
 9. Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH
 10. Thông tư 27/2015/TT-BLĐTBXH
 11. Nghị định 61/2015/NĐ-CP
 12. Nghị định 31/2015/NĐ-CP
 13. Nghị định 28/2015/NĐ-CP

Thẻ:, ,